Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zhodnocení práce EVVO za školní rok 2013 - 2014

Stěžejní úkoly tohoto roku byly: 1. Zeleň - školní arboretum" Přírodě blíž", rekonstrukce školní zahrady, otevřené na Den Země

2. Odpady -  sběry: papír - celkem sebráno 24 987 kg, víčka - 596 kg, elektroodpad  -  Recyklohraní - 2 257 kg, olej - 262 l, kovy - 81,5 kg, baterie - 269 kg, kaštany - 1277 kg, Diakonie Broumov - 1 krát, třídění odpadů: plasty, papír, kovy, byly zakoupeny nádoby na tříděný odpad

 3. Zdravý životní styl:  krátkodobé ( Den vody, Den Evropy, Den Země, Zelený den, Den zdraví, školy v přírodě, výlety )  i dlouhodobé projekty ( Přijdu, vidí, zamyslím se, pokusím se, školní arboretum, dále práce v mimoškolní činnosti - kroužky ( přírodovědný, meteorologický, zdravotnický, malý kuchař )